Thomastik Dominant Pro cello strings

A Thomastik Dominant Pro cello string

Add to cart

Core: Carbon steel
Winding: Chromium-Steel

 

D Thomastik Dominant Pro cello string

Add to cart

Core: Carbon steel
Winding: Chromium-Steel

 

G Thomastik Dominant Pro cello string

Add to cart

Nickel

 

C Thomastik Dominant Pro cello string

Add to cart

Nickel - Tungsten

 

Thomastik Dominant Pro cello string SET

Add to cart