Thomastik Dominant cello strings

A Thomastik Dominant cello string

 
Add to cart

Core: Perlon
Winding: Chromium-Steel

 

D Thomastik Dominant cello string

 
Add to cart

Core: Perlon
Winding: Chromium-Steel

 

G Thomastik Dominant cello string

 
Add to cart

Core: Perlon
Winding: Chromium-Steel

 

C Thomastik Dominant cello string

 
Add to cart

Core: Perlon
Winding: Chromium-Steel

 

Thomastik Dominant cello strings Set

 
Add to cart

Core: Perlon
Winding: Chromium-Steel

 

G Thomastik Dominant Silver cello string

 
Add to cart
Core: Perlon
Winding: Silver

C Thomastik Dominant Silver cello string

 
Add to cart
Core: Perlon
Winding: Silver