Thomastik Dominant Cellosaiten

A Thomastik Dominant Cellosaite

In den Korb
Kern: Perlon
Umspinnung: Chromstahl

D Thomastik Dominant Cellosaite

In den Korb

Kern: Perlon
Umspinnung: Chromstahl

 

G Thomastik Dominant Cellosaite

In den Korb

Kern: Perlon
Umspinnung: Chromstahl

 

C Thomastik Dominant Cellosaite

In den Korb

Kern: Perlon
Umspinnung: Chromstahl

 

Thomastik Dominant Cellosaiten SATZ

In den Korb

Kern: Perlon
Umspinnung: Chromstahl

 

G Thomastik Dominant Silber Cellosaite

In den Korb

Kern: Perlon
Umspinnung: Silber

 

C Thomastik Dominant Silber Cellosaite

In den Korb

Kern: Perlon
Umspinnung: Silber