Thomastik Spirocore Cellosaiten

A Thomastik Spirocore Chrome Cellosaite

In den Korb

Kern: Stahl
Umspinnung: Chrom

 

D Thomastik Spirocore Chrome Cellosaite

In den Korb

Kern: Stahl
Umspinnung: Chrom

 

G Thomastik Spirocore Chrome Cellosaite

In den Korb

Kern: Stahl
Umspinnung: Chrom

 

C Thomastik Spirocore Chrome Cellosaite

In den Korb

Kern: Stahl
Umspinnung: Chrom

 

Thomastik Spirocore Chrome Cellosaiten SATZ

In den Korb

Kern: Stahl
Umspinnung: Chrom

 

G Thomastik Spirocore Silber Cellosaite

In den Korb

Kern: Stahl
Umspinnung: Silber

 

C Thomastik Spirocore Silber Cellosaite

In den Korb

Kern: Stahl
Umspinnung: Silber

 

G Thomastik Spirocore Wolfram Cellosaite

In den Korb
Kern: Stahl
Umspinnung: Wolfram

C Thomastik Spirocore Wolfram Cellosaite

In den Korb

Kern: Stahl
Umspinnung: Wolfram