Thomastik Versum cello strings

A Thomastik Versum cello string

Core: Steel
Winding: Multialloy

Add to cart
  • Description

Core: Steel
Winding: Multialloy

D Thomastik Versum cello string

Core: Steel
Winding: Multialloy

Add to cart
  • Description

Core: Steel
Winding: Multialloy

G Thomastik Versum cello string

Core: Spiral
Winding: Tungsten / Chrome

Add to cart
  • Description

Core: Spiral
Winding: Tungsten / Chrome

C Thomastik Versum cello string

Core: Spiral
Winding: Tungsten / Chrome

Add to cart
  • Description

Core: Spiral
Winding: Tungsten / Chrome

Thomastik Versum cello strings Set

Core: Steel / Spiral
Winding:  Multialloy / Tungsten / Chrome

Add to cart
  • Description

Core: Steel / Spiral
Winding:  Multialloy / Tungsten / Chrome