Thomastik Dominant Cellosaiten

A Thomastik Dominant Cellosaite

Kern: Perlon
Umspinnung: Chromstahl
In den Korb
  • Beschreibung
Kern: Perlon
Umspinnung: Chromstahl

D Thomastik Dominant Cellosaite

Kern: Perlon
Umspinnung: Chromstahl

In den Korb
  • Beschreibung

Kern: Perlon
Umspinnung: Chromstahl

 

G Thomastik Dominant Cellosaite

Kern: Perlon
Umspinnung: Chromstahl

In den Korb
  • Beschreibung

Kern: Perlon
Umspinnung: Chromstahl

 

C Thomastik Dominant Cellosaite

Kern: Perlon
Umspinnung: Chromstahl

In den Korb
  • Beschreibung

Kern: Perlon
Umspinnung: Chromstahl

 

Thomastik Dominant Cellosaiten SATZ

Kern: Perlon
Umspinnung: Chromstahl

In den Korb
  • Beschreibung

Kern: Perlon
Umspinnung: Chromstahl

 

G Thomastik Dominant Silber Cellosaite

Kern: Perlon
Umspinnung: Silber

In den Korb
  • Beschreibung

Kern: Perlon
Umspinnung: Silber

 

C Thomastik Dominant Silber Cellosaite

Kern: Perlon
Umspinnung: Silber

In den Korb
  • Beschreibung

Kern: Perlon
Umspinnung: Silber