Thomastik Spirocore Cellosaiten

A Thomastik Spirocore Chrome Cellosaite

Kern: Stahl
Umspinnung: Chrom

In den Korb
  • Beschreibung

Kern: Stahl
Umspinnung: Chrom

 

D Thomastik Spirocore Chrome Cellosaite

Kern: Stahl
Umspinnung: Chrom

In den Korb
  • Beschreibung

Kern: Stahl
Umspinnung: Chrom

 

G Thomastik Spirocore Chrome Cellosaite

Kern: Stahl
Umspinnung: Chrom

In den Korb
  • Beschreibung

Kern: Stahl
Umspinnung: Chrom

 

C Thomastik Spirocore Chrome Cellosaite

Kern: Stahl
Umspinnung: Chrom

In den Korb
  • Beschreibung

Kern: Stahl
Umspinnung: Chrom

 

Thomastik Spirocore Chrome Cellosaiten SATZ

Kern: Stahl
Umspinnung: Chrom

In den Korb
  • Beschreibung

Kern: Stahl
Umspinnung: Chrom

 

G Thomastik Spirocore Silber Cellosaite

Kern: Stahl
Umspinnung: Silber

In den Korb
  • Beschreibung

Kern: Stahl
Umspinnung: Silber

 

C Thomastik Spirocore Silber Cellosaite

Kern: Stahl
Umspinnung: Silber

In den Korb
  • Beschreibung

Kern: Stahl
Umspinnung: Silber

 

G Thomastik Spirocore Wolfram Cellosaite

Kern: Stahl
Umspinnung: Wolfram
In den Korb
  • Beschreibung
Kern: Stahl
Umspinnung: Wolfram

C Thomastik Spirocore Wolfram Cellosaite

Kern: Stahl
Umspinnung: Wolfram

In den Korb
  • Beschreibung

Kern: Stahl
Umspinnung: Wolfram