Spirocore

!

Thomastik Spirocore Chrome A

Kern: Stahl
Umspinnung: Chrom

 

Thomastik Spirocore Chrome D

Kern: Stahl
Umspinnung: Chrom

 

Thomastik Spirocore Chrome G

Kern: Stahl
Umspinnung: Chrom

 

Thomastik Spirocore Chrome C

Kern: Stahl
Umspinnung: Chrom

 

Thomastik Spirocore Satz

Kern: Stahl
Umspinnung: Chrom

 

Thomastik Spirocore Silber G

Kern: Stahl
Umspinnung: Silber

 

Thomastik Spirocore Silber C

Kern: Stahl
Umspinnung: Silber

 

Thomastik Spirocore Wolfram G

Kern: Stahl
Umspinnung: Wolfram

Thomastik Spirocore Wolfram C

Kern: Stahl
Umspinnung: Wolfram